Voorwaarden

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze internetsite is gemaakt door Zapoza Nederland en is gericht om consumenten die in Nederlandse webwinkels hun aankopen doen. Wij willen hen duidelijk informeren over de prijzen die deze webwinkels vragen voor hun producten. Hoewel wij ons uiterste best doen om alle gegevens correct te tonen, kunnen wij geen garanties geven voor de juistheid ervan. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die hieruit zou kunnen volgen.

Zapoza Nederland is onafhankelijk en verkoopt zelf geen producten. Daarvoor word je doorverwezen naar de diverse aanbieders op onze internetsite. Je maakt zelf de keuze voor de aanbieders waarvan je informatie of een aanbieding wenst. Je dient daarbij zelf de afweging te maken welke aanbieder de beste voor jou is. Zapoza Nederland kan geen garantie geven over zaken als kwaliteit van de service en betrouwbaarheid van de aanbieder.
 
Copyright
 
Het idee achter deze internetsite, de inhoud van deze internetsite, de onderliggende database, de datastructuur, de door ons verzamelde gegevens en alle intellectuele rechten die daarmee samenhangen, zijn eigendom van Zapoza Nederland en worden beschermd door het Nederlands intellectueel eigendomsrecht. Deze eigendomsrechten mogen niet, geheel of gedeeltelijk, electronisch of anderzins worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zapoza Nederland